מיוחדים 

 

 

 

Specials

דג סלומון

מוגש עם 3 מטבלים ולחם 75.00

 Served with 3 spices and bread

Salmon

גחנון

מוגש עם ביצה עגבניה מגורדת וחריף 22.00

served with egg, grated tomato and hot sauce 

Jachnun

מלוואח

מוגש עם ביצה עגבניה מגורדת וחריף 24.00

served with egg, grated tomato, and hot sauce 

Malawach

זיווה

ג.בולגרית ג.צהובה זעתר .מוגש עם ביצה עגבניה מגורדת וחריף 35.00

 Bulgarian cheese, hard cheese, za’atar, served with egg, grated tomato, and hot sauce 

Ziva 

 

מיוחדים 

 

 

דג סלומון

מוגש עם 3 מטבלים ולחם 75.00

גחנון

מוגש עם ביצה עגבניה מגורדת וחריף 22.00

מלוואח

מוגש עם ביצה עגבניה מגורדת וחריף 24.00

זיווה

ג.בולגרית ג.צהובה זעתר .מוגש עם ביצה עגבניה מגורדת וחריף 35.00

 

 

 

Specials

75.00

 Served with 3 spices and bread

Salmon

22.00

served with egg, grated tomato and hot sauce 

Jachnun

24.00

served with egg, grated tomato, and hot sauce 

Malawach
35.00

 Bulgarian cheese, hard cheese, za’atar, served with egg, grated tomato, and hot sauce 

Ziva